HomeWOZ bezwaar maken

WOZ bezwaar maken

Gemeenten zijn verplicht om elk jaar de waarde van onroerende zaken vast te stellen: de WOZ-waarde. Omdat deze WOZ-waarde als grondslag voor steeds meer belastingen geldt, worden jouw financiële belangen als particulier of als MKB-er ook steeds groter. Het is dus van groot belang om de WOZ-waarde grondig te laten controleren. Voorkom dat je te veel betaalt.

De WOZ-waarde heeft momenteel invloed op de volgende belastingen:

  1. OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
  2. OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
  3. Waterschapsbelasting
  4. Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  5. Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ-waarde)
  6. Vermogensbelasting
  7. Erfbelasting
  8. Schenkbelasting

    Vastiva biedt jou als particulier en als MKB-er de mogelijkheid om gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.