HomeBelastinggevolgen bij het kopen van een huis in Spanje

Belastinggevolgen bij het kopen van een huis in Spanje

Belastinggevolgen bij het kopen van een huis in Spanje

Ben jij op zoek naar jouw droomhuis in het zonnige Spanje? Of heb je al vastgoed gekocht in Spanje? Het is van essentieel belang om goed geïnformeerd te zijn over de belastinggevolgen, zowel in Nederland als in Spanje.

Belastinggevolgen in Nederland en Spanje

Wanneer je in Nederland woont, zijn er belastingverplichtingen met betrekking tot je Spaanse woning en eventuele huurinkomsten. Ook zal de Nederlandse Belastingdienst jouw wereldwijd inkomen en vermogen belasten, wat betekent dat je belasting moet betalen in Nederland voor jouw woning in Spanje. Gelukkig biedt het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje enige verlichting, maar dat betekent niet dat je in Nederland helemaal geen belasting hoeft te betalen voor je Spaanse bezit. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

Je Spaanse woning in privébezit

Wanneer je persoonlijk eigenaar wordt van je Spaanse woning, valt deze onder box 3 van de inkomstenbelasting in Nederland. Dit houdt in dat je belasting moet betalen in Nederland over de waarde van je Spaanse woning. Als je jouw Spaanse woning deels hebt gefinancierd, wordt dit in overweging genomen bij de berekening van de inkomstenbelasting.

De Nederlandse Belastingdienst berekent eerst jouw verschuldigde inkomstenbelasting op basis van de waarde van je Spaanse woning alsof deze in Nederland is gelegen. Vervolgens wordt voorkoming van dubbele belasting verleend. Let op, deze voorkoming van dubbele belasting is vaak niet gelijk aan de daadwerkelijke inkomstenbelasting op je Spaanse woning. Het verschil kan jaarlijks oplopen tot enkekele honderden euro's, vanwege de berekeningsmethode die de Belastingdienst hanteert voor de voorkoming van dubbele belasting.

Dit betekent dat de voorkoming van dubbele belasting niet altijd resulteert in volledige vrijstelling van Nederlandse inkomstenbelasting. Of en in welke mate dit voor jou van toepassing is, hangt af van de omvang en samenstelling van je vermogen en of je jouw Spaanse woning hebt gefinancierd met een lening.

Houd er rekening mee dat de Nederlandse regering heeft aangekondigd dat de heffing in box 3 ingrijpend zal veranderen naar een vermogenswinst- en/of vermogensaanwasbelasting. De gevolgen voor de belastingheffing over woningen in Spanje zijn nog niet volledig duidelijk. Het uitgangspunt is echter dat Nederland, op basis van het belastingverdrag met Spanje, voor een groot deel van eventuele inkomsten voorkoming van dubbele belasting zal verlenen.

Je Spaanse woning in een BV

Als je een eigen vennootschap hebt in Nederland (BV) en je Spaanse woning via deze BV koopt, worden de huurinkomsten en toekomstige verkoopwinst belast als onderdeel van de belastbare winst van de BV. Na aftrek van kosten is in Nederland vennootschapsbelasting verschuldigd over de jaarlijkse huurinkomsten. Volgens het belastingverdrag met Spanje heeft Spanje het heffingsrecht over de opbrengsten van je Spaanse woning. De Nederlandse Belastingdienst verleent voorkoming van dubbele belasting voor zover er vennootschapsbelasting wordt betaald over de winst uit de Spaanse woning.

Als je zelf (eventueel samen met je gezin) gebruikmaakt van de Spaanse woning, is het van belang dat je huur betaalt aan de BV voor het gebruik ervan. In de meeste gevallen is het fiscaal gezien niet verstandig om je Spaanse woning te kopen via je BV.

Erfbelasting

Bij overlijden als inwoner van Nederland, wordt erfbelasting geheven over je volledige vermogen, inclusief je Spaanse woning. Hoewel Nederland en Spanje geen verdrag hebben ter voorkoming van dubbele erfbelasting, kunnen je erfgenamen de erfbelasting die zij in Spanje betalen over je Spaanse woning in principe aftrekken van de erfbelasting die in Nederland wordt berekend over de waarde van je Spaanse woning. Als de Nederlandse erfbelasting echter lager is dan de Spaanse erfbelasting, mag alleen dat lagere bedrag worden afgetrokken.