HomeSustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

Vastiva integreert de Sustainable Development Goals (SDG's) en laat hierdoor zien dat wij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen. 

Het betekent dat Vastiva al actief werkt aan het realiseren van de doelstellingen van de SDG's in onze bedrijfsactiviteiten.

Het is belangrijk om te blijven streven naar voortdurende verbetering en impact in lijn zijn met de SDG's. Hier zijn enkele manieren waarom wij willen bijdragen met Vastiva aan de SDG's:

  1. Monitoring en rapportage: Blijf de voortgang van uw duurzaamheidsinspanningen volgen en meet uw impact op de SDG's. Ontwikkel een rapportageproces om uw prestaties op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen en communiceer deze resultaten naar belanghebbenden.

  2. Partnerschappen: Blijf samenwerken met andere organisaties, zoals non-profitorganisaties, overheidsinstanties, en lokale gemeenschappen, om gezamenlijk de SDG's na te streven. Door partnerschappen op te bouwen, kunt u synergieën creëren en gezamenlijk grotere impact genereren.

  3. Stakeholderbetrokkenheid: Betrek uw stakeholders, zoals medewerkers, klanten, leveranciers en lokale gemeenschappen, bij uw duurzaamheidsinspanningen. Luister naar hun feedback, ideeën en zorgen, en integreer deze in uw besluitvormingsproces.

  4. Opleiding en bewustwording: Investeer in opleiding en bewustwordingsinitiatieven voor uw medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Vergroot het begrip van de SDG's en motiveer anderen om duurzaamheid in hun dagelijkse activiteiten te integreren.

  5. Continue verbetering: Streef naar voortdurende verbetering van uw duurzaamheidsprestaties. Identificeer gebieden waarop u kunt groeien en implementeer nieuwe initiatieven en technologieën om uw impact verder te verminderen en uw bijdrage aan de SDG's te vergroten.

Door deze stappen te volgen, kunnnen wij ervoor zorgen dat wij als vastgoedbedrijf blijven bijdragen aan de SDG's en een positieve impact hebben op de Nerderlandse samenleving en het milieu. 

Kies voor Vastiva voor onafhankelijk financieel advies dat gebruikmaakt van alle geldverstrekkers en particuliere investeerders. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij jullie kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van jullie vastgoeddromen met de juiste financiële ondersteuning. Samen maken we jullie vastgoedambities waar!