HomeVastgoed Nieuws en BlogsWet betaalbare huur

Wet betaalbare huur

26-06-2024

Mona Keijzer, de nieuwe woonminister, biedt hoop. Ze heeft kritiek geuit op het beleid van haar voorganger en kan met de volgende vijf tips de woningmarkt stimuleren: Handhaaf uitwassen, beperk middenhuur niet. Verlaag of schaf de BTW op woningbouw af. Wees kritisch op samenwoonverboden en zelfbewoonplichten. Verlaag de overdrachtsbelasting naar 4% voor iedereen. Schaf de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties af. Bij Vastiva bieden we een oplossing voor verhuurders die hun vastgoed willen verkopen maar toch mede-eigenaar willen blijven. Kijk voor eerlijke woningen met rendement op www.vastiva.nl.

De Wet Betaalbare Huur en de Impact op Nederland

Op dinsdag 25 juni heeft de Eerste Kamer de Wet Betaalbare Huur aangenomen. De stemming verliep met een meerderheid, waarbij OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD en ChristenUnie voor stemden, en SGP, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS tegen. Tijdens de derde termijn diende senator Van Rooijen (50PLUS) een motie in, naast zes andere moties die allen zijn aangenomen. Deze nieuwe wet en moties hebben verstrekkende gevolgen voor zowel huurders als verhuurders in Nederland.

De Wet Betaalbare Huur beoogt huurprijzen te reguleren en de rechten van huurders te beschermen. Dit zal meer mensen toegang geven tot betaalbare huurwoningen met prijzen die overeenkomen met de kwaliteit van de woning. De wet breidt het woningwaarderingsstelsel (WWS) uit naar de vrije huursector voor huurwoningen tot een waarde van €1.123 per maand. Hierdoor kunnen huurders in het middensegment gebruik maken van de Huurcommissie voor geschillen over huurprijs, servicekosten en onderhoud. De regulering geldt voor nieuwe huurcontracten en wordt elke vijf jaar geëvalueerd.

Impact op Verhuurders en Huurders

Voor huurders lijkt de wet in eerste instantie positief: betaalbare huur en meer rechten. Echter, de realiteit is complexer. Verhuurders, vooral institutionele beleggers en kleine particuliere investeerders, worden geconfronteerd met rendementsverlies. Dit leidt tot een massale exodus van investeerders die hun geld naar het buitenland verplaatsen, bijvoorbeeld naar Spanje. Deze verhuurders waren cruciaal voor de uitbreiding en verduurzaming van de woningvoorraad in Nederland.

Gevolgen voor de Bouwsector en de Woningmarkt

De wet heeft ook een negatieve impact op de bouwsector en projectontwikkelaars. Veel vergunde projecten zijn niet meer rendabel, wat faillissementen in de bouwsector veroorzaakt. Dit verkleint de nieuwbouwvoorraad en verergert het woningtekort. De verkoop van huurwoningen door investeerders leidt tot nog meer schaarste op de huurmarkt, wat haaks staat op de intentie van de wet om betaalbare woningen beschikbaar te maken.

Oproep aan Minister de Jonge

Beste Minister de Jonge,

Wij begrijpen dat uw doel is om volkshuisvesting te optimaliseren. Helaas gaat de Wet Betaalbare Huur dit doel niet te bereiken. Het tekort aan betaalbare huurwoningen wordt alleen maar groter. Investeerders, die bereid waren te investeren in de woningmarkt, worden nu weggejaagd. Hierdoor ontstaat er een averechts effect: de schaarste aan huurwoningen neemt toe.

Wij roepen u op om de regelgeving te heroverwegen en in plaats daarvan te focussen op binnenstedelijke oplossingen zoals het optoppen en splitsen van bestaande woningen. Omarm de bereidheid van beleggers om te investeren, in plaats van hen te ontmoedigen.

Hoe stimuleer je de woningmarkt wél: Vijf tips voor Mona Keijzer

Onlangs werd de nieuwe woonminister bekend: Mona Keijzer krijgt de verantwoordelijkheid binnen het nieuwe kabinet om de woningmarkt vlot te trekken. Op de Provada ging een voorzichtig golf van opluchting door de menigte heen: haar eerdere uitlatingen en die van haar partij stemden hoopvol. Ze is criticaster van het beleid van haar voorganger De Jonge en een zelfverklaard tegenstander van de Wet Betaalbare Huur.

Hiermee zit ze meer op de lijn van de markt.

Geen beperking op middenhuur maar handhaving van uitwassen Het reguleren van huurprijzen ondermijnt het businessmodel voor woningverhuur, wat leidt tot een afname van het aanbod aan huurwoningen. In plaats daarvan moet de overheid uitwassen aanpakken door strenge handhaving tegen misbruik, zoals het vragen van sleutelgeld of exorbitante huurprijzen voor slechte woningen.

  • BTW woningbouw naar lage- of nultarief. Een verlaging of zelfs vrijstelling van de BTW op woningbouw zou een enorme stimulans zijn voor de bouw van huur- en koopwoningen. Dit zou niet alleen de directe kosten verlagen, maar ook indirecte voordelen bieden, zoals een hogere mobiliteit en betere toegang tot geschikte woningen voor verschillende levensfases.

  • Kritisch op samenwoonverbod en zelfbewoonplicht: sta HMO’s toe Het versoepelen van regels rond samenwonen en het toestaan van huizen in multiple occupation (HMO's) kan het aantal beschikbare huurwoningen aanzienlijk vergroten. Goede wet- en regelgeving voor woningen met meerdere bewoners kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van de beschikbare woonruimte.

  • Overdrachtsbelasting naar 4% voor iedereen. Het verlagen van de overdrachtsbelasting voor alle woningtransacties zou de investeringsbereidheid verhogen en de woningmarkt stimuleren. Dit zou ook de bereidheid om in commercieel vastgoed te investeren bevorderen, wat de bredere economie ten goede zou komen.

  • Afschaffen Vpb voor corporaties Door woningcorporaties vrij te stellen van vennootschapsbelasting kunnen zij meer investeren in nieuwbouw en renovaties, wat bijdraagt aan een grotere en betere woningvoorraad.

De Oplossing: Verkoop aan partners Vastiva

Bij Vastiva hebben wij partners met een oplossing voor de uitdagingen van de Wet Betaalbare Huur. Wij bieden aan om uw vastgoed over te nemen, terwijl u mede-eigenaar blijft. Hiermee waarborgen we uw investering en helpen we tegelijkertijd de woningmarkt stabiel te houden.

Kijk voor eerlijke woningen met rendement op www.vastiva.nl.

Deze dag markeert een diep trieste ontwikkeling voor zowel huurders als verhuurders. De wet heeft goede intenties, maar de uitvoering mist realiteitszin en raakt de kern van het probleem niet. We hopen dat de beleidsmakers luisteren naar de praktijk en samen met de sector zoeken naar werkbare oplossingen.

Verkoop je beleggingspand en investeer in Spanje

Als je overweegt om je beleggingspand te verkopen en te investeren in Spanje, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de recente ontwikkelingen op het gebied van huurprijzen en regulering. Op 1 juli 2024 zal het wetsvoorstel betaalbare huur in werking treden, wat de regulering van huurprijzen en de bescherming van de rechten van huurders zal versterken. Het past bij de kwaliteit van de wet goed verhuurderschap en de wetten in verband met de regulering van huurprijzen.

De nieuwe wet stelt dat huurprijzen voor woningen in het middensegment moeten passen bij de kwaliteit van de woning. Huurwoningen met een puntenscore tot 186 volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) mogen maximaal €1.123 per maand kosten. Deze regelgeving geldt voor nieuwe huurcontracten die vanaf 1 juli 2024 worden afgesloten. De wet brengt belangrijke veranderingen in de huurmarkt, waardoor huurders nu toegang hebben tot betaalbare huurwoningen binnen het middensegment.

De eerste kamer der staten-generaal heeft in februari 2024 ingestemd met deze wijziging van de wet, die vanaf 1 juli 2024 van kracht zal zijn. Door deze wet wordt de huur met deze wet uitgebreid naar middenhuurwoningen, waardoor meer mensen een betaalbare huurwoning kunnen vinden. De wet gaat op 1 januari 2025 in werking en zal het aanbod van huurwoningen in Spanje verbeteren.

In Spanje schijnt altijd de zon:-)

Een massale uittocht van Nederlandse beleggers die hun geld liever in zonniger oorden investeren. En waar kan dat beter dan in Spanje, waar de zon altijd schijnt en de siësta nog heilig is?

Waarom in Nederland blijven ploeteren?

Met de nieuwe wet moeten verhuurders hun huurprijzen aanpassen aan strikte regels en puntensystemen. Hierdoor dreigt een tekort aan huurwoningen, omdat investeerders hun woningen massaal verkopen. De Nederlandse woningmarkt wordt er niet beter op, met oplopende tekorten en hogere woonlasten.

Mona Keijzer biedt hoop....

De nieuwe woonminister Mona Keijzer, een uitgesproken criticaster van deze wet, kan wellicht verandering brengen. Met haar vijf tips om de woningmarkt te stimuleren, biedt ze een sprankje hoop voor de toekomst. Tot die tijd is investeren in Nederland een uitdaging.

Investeer in de Spaanse zon

Waarom blijven tobben in Nederland als je ook kunt genieten van een zorgeloos leven in Spanje? Investeer in een vakantiewoning in Spanje en profiteer van stabiele rendementen, heerlijke tapas en eindeloze zonneschijn. Bij Vastiva helpen we je graag verder met eerlijke en rendabele investeringen. Kijk voor meer informatie op www.vastiva.nl.

Dus, Nederlandse verhuurders, pak je zonnebril en sangria: Spanje wacht op jullie!

Verhuurders; vraag Vastiva advies

Verhuurders vragen Vastiva advies over de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2024. Deze wet heeft betrekking op de regulering van de middenhuur en gereguleerde huur in de huurprijzen woonruimte. De eerste kamer heeft dinsdag 186 punten goedgekeurd die volgens de nieuwe regels de maximale huurprijzen voor alle huurders zullen bepalen. Deze wet wordt uitgebreid naar huurwoningen om ervoor te zorgen dat mensen een betaalbare huurwoning krijgen in de volkshuisvesting Nederland.

De bescherming van rechten van huurders is een belangrijk aspect van deze wet, die de huur voor sociale huursector zal wijzigen. De huur wordt met deze wet gereguleerd om ervoor te zorgen dat huurders eerlijke en betaalbare huurprijzen betalen. Het doel is om de huurmarkt te stabiliseren en de rechten van huurders te beschermen binnen het domein van binnenlandse zaken.

Eerste Kamer Steunt Wet Betaalbare Huur

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet betaalbare huur. Deze wet is zo vormgegeven dat de huurprijs die huurders en verhuurders vragen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens de wet passen. De wet is uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment en zorgt ervoor dat huurders een huurprijs krijgen die past bij hun inkomen. Huurwoningen in het middensegment mogen vanaf 1 juli 2024 afgesloten worden met een huurprijs die tot en met 186 punten per maand gaan kosten.

De wet reguleert dus de huurprijzen in het middensegment, waardoor huurders en verhuurders meer duidelijkheid krijgen over de huurwaarde van de huurwoningen. Huurders kunnen hierdoor een huurprijs verwachten die betaalbaar is en past bij hun inkomen. Huurwoningen in het middensegment zullen hierdoor ook toegankelijker worden voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning. 

Wat verandert er vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 moeten verhuurders een huur vragen die past bij de huurwaarde van €1.123 euro per maand, met een maximale huur die geldt voor nieuwe huurcontracten. De wet zorgt ervoor dat regulering middenhuur van toepassing is op 300.000 woningen met 143 punten. De inwerkingtreding van de wet in de praktijk betekent ook servicekosten voor alle huurders. Bestaande contracten van particuliere verhuurders moeten voldoen aan de wet per 6 februari 2024 en vanaf 1 januari 2025 zijn de nieuwe regels van kracht voor alle verhuurders.

Deel dit artikel: X