HomeVastgoed Nieuws en BlogsRendement

Rendement

11-04-2024

Vastiva: Jouw rendement, onze expertise! Rendement vormt de kern van elke investering. Bij Vastiva begrijpen we dat als geen ander. Onze expertise ligt in het optimaliseren van jouw rendement, omdat we geloven in het belang van een solide rendement op je investeringen.

Wat is rendement?

Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op je investeringen gedurende een bepaalde periode. Dit kan zowel in absolute bedragen als procentueel worden weergegeven. Wanneer uitgedrukt als een percentage van de waarde van de investering, spreken we van rentabiliteit.

Hoe werkt rendement?

Het berekenen van rendement is essentieel. Dit gebeurt door de procentuele verandering in waarde van een belegging te meten. De formule is eenvoudig: Rendement = ((Eindwaarde – Beginwaarde) / Beginwaarde) x 100. Dit laat zien hoeveel je investering in waarde is veranderd.

Winst versus rendement

Rendement is de winst of het verlies dat je op je beleggingen hebt behaald. Stel, je begint met €1000 en eindigt met €1100. Dan is je rendement €100. Dat is de winst die je hebt behaald op je investering.

Betekenis van 7% rendement

Een 7% rendement heeft aanzienlijke implicaties. Als je bijvoorbeeld €1000 voor 30 jaar tegen dit rendement investeert, groeit dit bedrag uit tot €7.612. Wacht je nog eens 10 jaar, dan verdubbelt dit bijna tot €15.000.

Wat is een goed rendement?

Een goed rendement bij beleggen wordt vaak gezien als rond de 6% per jaar. Maar dit vereist altijd het aangaan van risico's. Hoeveel risico je bereid bent te nemen, bepaalt uiteindelijk hoeveel rendement je kunt behalen.

Waarom is rendement belangrijk?

Rendement is cruciaal voor beleggers omdat het het succes van een investering weerspiegelt. Bij Vastiva begrijpen we dat. We streven ernaar om je portfolio te optimaliseren, risico's te spreiden en tegelijkertijd je potentiële rendement te maximaliseren.

Bij een negatief rendement

Bij een negatief rendement wordt de opbrengst op nihil gesteld. Deze percentages zijn van belang voor belastingheffing, zoals in de jaren 2023 tot en met 2026, waar box 3 wordt geheven op basis van deze methode.

Vastiva staat voor jouw rendement. Onze expertise zorgt voor de optimalisatie van jouw investeringen. Neem vandaag nog contact op voor een advies op maat!

Deel dit artikel: X