Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
Financiering Werkkapitaal aangeboden door Duurzaam Investeren
3 jaarlooptijd
€ 250min. inleg
9% per jaar
Home Investeringsproducten Financiering Werkkapitaal

Financiering Werkkapitaal

Alled Horticulture Lighting B.V., bekend als Euonia, presenteert een investeringsmogelijkheid om het werkkapitaal te financieren, gericht op het stimuleren en verduurzamen van tuin- en kasbouwactiviteiten. De uitgegeven obligatielening biedt een jaarlijkse rente van 9,00% en heeft een looptijd van 3 jaar.

Euonia blijft haar leidende positie als leverancier van LED-verlichtingssystemen voor duurzame landbouwpraktijken in de glastuinbouwsector versterken door diverse activiteiten uit te voeren. De betrokkenheid van Euonia bij het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van deze systemen benadrukt haar cruciale rol in het bevorderen van energie-efficiënte en milieuvriendelijke werkwijzen in de industrie.

Rendement van 9% op jaarbasis

Met een aanzienlijke basis van gecontracteerde overeenkomsten ter waarde van ongeveer €1.500.000 en vergevorderde gesprekken voor levering met een totale waarde van circa €7.000.000, zal Euonia naar schatting ongeveer 18 hectare landbouwgrond verduurzamen.

De uitgevende instantie stelt de volgende zekerheden beschikbaar aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren om te voldoen aan de verplichtingen jegens obligatiehouders:

  1. Het eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instantie.
  2. Het eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten.

Bij het verkrijgen van aanvullende financiering voor de uitbreiding van de werkvoorraad worden de zekerheden proportioneel verdeeld over de openstaande hoofdsommen.

Werkkapitaal Financiering 

Kijk voor meer informatie over dit product op: https://www.duurzaaminvesteren.nl/projecten/alled-horticulture-lighting-bv

Eigenschappen van Financiering Werkkapitaal

Type rendement Vast rendement
Minimale looptijd 3 jaar
Minimale inleg € 250
Rendement 9% per jaar
Uitgevende instelling Alled Horticulture Lighting B.V.
Obligatielening Minimaal €750.000 en maximaal €1.000.000
Nominale waarde €250 per obligatie
Inleg Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde Senior obligatielening
Rentevergoeding 9,00% op jaarbasis
Rentebetaling jaarlijks achteraf

Interesse of een vraag?

Renske Compagner helpt je graag verder!

Renske Compagner Medewerker Backoffice