HomeHypotheek mogelijk op Bali

Hypotheek mogelijk op Bali

Hypotheek afsluiten voor Buitenlanders op Bali

Vroeger was het verkrijgen van financiering voor een villa op Bali een uitdaging voor buitenlanders. Dit kwam voornamelijk doordat de Indonesische wet het buitenlanders niet toestond om eigendomstitels volledig op hun eigen naam te hebben.

 

Je huis financieren op Bali

Buitenlanders die een HAK MILIK (eigendomstitel) wilden, moesten vaak een lokale “genomineerde” inschakelen om tijdelijk als eigenaar op te treden. Dit leidde vaak tot juridische complicaties en terughoudendheid van Indonesische banken om deze transacties te ondersteunen.

De introductie van Hak Pakai (gebruiksrecht) heeft echter een aanzienlijke verandering gebracht in het eigendomsrecht voor buitenlanders in Indonesië. Deze regeling stelt buitenlanders in staat om land voor een bepaalde periode, meestal 25 jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot 75 jaar, op hun naam te registreren. Dit maakt het eigendomsproces veel eenvoudiger en veiliger voor expats. Hierdoor is het verkrijgen van financiering voor een villa op Bali nu een veel toegankelijker proces.

Buitenlanders komen nu ook in aanmerking voor een Indonesische Vastgoedlening (IPL).

Voordelen van de Indonesische Vastgoedlening (IPL)

 • Valutaflexibiliteit: Leningen kunnen worden uitbetaald in USD, AUD en IDR.
 • Breed scala aan leningsbedragen: Aanvragers kunnen een minimum van $12.000 en een maximum van $450.000 aanvragen.
 • Redelijke aanbetaling: De minimaal vereiste aanbetaling bedraagt ​​40% van de waarde van de woning.
 • Verlengde aflossingsperiode: De maximale leentermijn is 10 jaar.
 • Variabele rentetarieven: De rente varieert en wordt bepaald door de kosten van fondsen.

Geschiktheidscriteria voor het Verkrijgen van een Indonesische Vastgoedlening (IPL)

 • Verblijfsstatus: De IPL is exclusief beschikbaar voor buitenlanders die momenteel in Indonesië wonen.
 • Type vastgoed: Alleen woningen komen voor financiering in aanmerking.
 • Leningregistratie: De lening moet op dezelfde naam worden geregistreerd als de eigendomstitel.
 • Leninglimiet: Leners mogen slechts één actieve lening hebben.
 • Financiële capaciteit: Aanvragers moeten kunnen aantonen dat zij aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Taxatieproces van Onroerend Goed

De kredietnemer is verantwoordelijk voor een initiële taxatie van het onroerend goed. De kredietverstrekkende bank zal ook een taxatiebedrijf inschakelen om een uitgebreide en onbevooroordeelde taxatie uit te voeren.

Notariskosten

De lener is verantwoordelijk voor alle notariskosten die gepaard gaan met het verkrijgen van financiering voor een villa op Bali.

Betalingsflexibiliteit

De leningaflossingen zijn maandelijks gestructureerd. Leners hebben de mogelijkheid om op elk moment gedeeltelijke of volledige betalingen te doen voor de vervaldatum, wat veel flexibiliteit biedt bij het beheren van financiële verplichtingen.

Potentiële Risico's

Wisselkoersschommelingen kunnen van invloed zijn op de aflossingsbedragen, vooral als de lening is afgesloten in een andere valuta dan uw primaire inkomstenbron. Het is essentieel om deze mogelijke veranderingen in overweging te nemen bij het investeren in vastgoed op Bali.

Aanvullende Bankvereisten

Leners moeten een “Upfront Surrender”-overeenkomst met de bank ondertekenen. Dit is een procedurele stap die het proces van terugneming van eigendommen versnelt in het geval van wanbetaling. Het is belangrijk om deze clausule goed te begrijpen bij het verkrijgen van een vastgoedlening op Bali.

Cruciale Punten om te Onthouden

 • Niet tijdig aflossen kan leiden tot het terugnemen van uw eigendommen.
 • Buitenlanders moeten Indonesië minstens één keer per twaalf maanden bezoeken. Niet voldoen aan deze vereiste kan ertoe leiden dat de eigendom van het land wordt overgedragen van de buitenlandse eigenaar naar de overheid.

Belangrijke Notitie

Hoewel we uitgebreide informatie en begeleiding bieden, kunnen we niet rechtstreeks helpen bij het verkrijgen van financiering. We raden u aan contact op te nemen met lokale banken en financiële instellingen voor hulp die is afgestemd op uw specifieke behoeften en omstandigheden.