HomeBelasting Bali

Belasting Bali

Belasting Bali: Wat Buitenlanders Moeten Weten

Veel buitenlanders die op Bali wonen, zijn zich niet bewust van de verschillende belastingen die ze moeten betalen. Dit gebrek aan kennis komt vaak voort uit een algemene onbekendheid met de lokale regels en voorschriften. De belangrijkste financiële verplichtingen voor buitenlandse vastgoedeigenaren zijn de jaarlijkse onroerendgoedbelasting, de inkomstenbelasting op huurwoningen en de vermogenswinstbelasting op vastgoedtransacties.

 

Onroerendgoedbelasting

Als buitenlander ben je verplicht om jaarlijks onroerendgoedbelasting te betalen, ongeacht je fysieke aanwezigheid in Indonesië of je status als geregistreerde belastingbetaler. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot boetes en andere juridische complicaties.

Inkomstenbelasting op Huurwoningen

Als je ervoor kiest om je villa te verhuren, moet je inkomstenbelasting betalen over alle inkomsten uit verhuur. Het standaard belastingtarief voor niet-Indonesische inwoners bedraagt 20%, maar dit kan worden verlaagd tot 10% als er een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen Indonesië en je woonland. Dit belastingtarief zorgt ervoor dat je eerlijk bijdraagt aan de Indonesische economie.

Vermogenswinstbelasting

Bij het kopen of verkopen van onroerend goed op Bali, moet je rekening houden met de vermogenswinstbelasting. Deze belasting bedraagt 5% van de verkoopwaarde van het onroerend goed. Op Bali geldt een niet-belastbare drempel van IDR 60 miljoen, wat betekent dat je alleen belasting betaalt als de verkoopwaarde dit bedrag overschrijdt.

Onroerendgoedbelastingtarieven

De onroerendgoedbelasting op Bali is gebaseerd op de getaxeerde waarde van het onroerend goed en wordt jaarlijks geheven. De tarieven zijn als volgt:

  • Voor eigendommen met een waarde tot IDR 200 miljoen: 0,01%
  • Voor eigendommen tussen IDR 200 miljoen en IDR 2 miljard: 0,10%
  • Voor eigendommen tussen IDR 2 miljard en IDR 10 miljard: 0,20%
  • Voor eigendommen met een waarde boven IDR 10 miljard: 0,30%

Het is belangrijk om deze tarieven regelmatig te controleren, aangezien ze kunnen veranderen.

Omzetbelasting op Luxe Onroerend Goed

Luxe eigendommen op Bali zijn onderworpen aan een hogere omzetbelasting. Voor villa's en herenhuizen met een waarde van meer dan IDR 20 miljard geldt een belastingtarief van 20%. Voor luxe appartementen boven IDR 10 miljard is hetzelfde tarief van toepassing.

Belang van Naleving

Sommige buitenlanders proberen belastingen te ontwijken door risicovolle strategieën te gebruiken. Dit kan echter leiden tot ernstige juridische problemen. Het is cruciaal om de belastingregels op Bali te volgen om complicaties en boetes te voorkomen.

Vennootschapsbelasting op Bali

Bedrijven op Bali, net als in de rest van Indonesië, zijn onderworpen aan een belastingtarief van 25% op inkomsten en vermogenswinsten. Bedrijfskosten kunnen worden afgetrokken van het belastbare bedrag, waardoor het belangrijk is om gedetailleerde financiële gegevens bij te houden.

Door je bewust te zijn van deze belastingverplichtingen en ervoor te zorgen dat je aan alle regels voldoet, kun je genieten van een zorgeloos leven op Bali en de voordelen van jouw vastgoedbeleggingen ten volle benutten.